Become a Dealer
Seller profile
orderlathe59
  • Full name: orderlathe59
  • Location: Umu-Nnochi, Kano, Nigeria
  • Website: https://weapondahlia68.werite.net/post/2022/06/10/Ph%E1%BB%A5-ph%C3%AD-t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-kh%E1
  • User Description: Điều chỉnh Phụ phí tình huống khẩn cấp - Áp dụng từ 14/02/2022Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đáng kể đến ngành hàng không cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Để có thể tiếp tục duy trì tính ổn định và chất lượng dịch vụ vận chuyển quốc tế cho Quý khách cùng khách hàng của mình, phụ phí covid dhl 2022 đã tạm thời áp dụng Phụ phí tình huống khẩn cấp (ESS) từ năm 2020.phụ phí tình huống khẩn cấp dhl thời điểm phát sinh đại dịch, đội ngũ DHL đã tích cực ứng phó và điều chỉnh hoạt động trong mạng lưới toàn cầu, nhằm thích nghi với các diễn biến mới, các quy định của chính quyền, cũng như sự thay đổi liên tục về mặt năng suất hàng không và nhu cầu của Quý khách hàng.

    Listings from orderlathe59

    Top