Become a Dealer
Seller profile
phelieugiacaoquangdat
  • Full name: phelieugiacaoquangdat
  • Location: Isiala-Ngwa North, Akwa Ibom, Nigeria
  • Website: https://canvas.instructure.com/eportfolios/491710/Home/Ph_Liu_Quang_t
  • User Description: https://ludomanistudier.dk/konference/ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-quang-%C4%91%E1%BA%A1t-1 ty Phế Liệu Quang Đạt với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thu mua các nguồn phế liệu: sắt, đồng, nhôm, chì, kẽm, vải cây, giấy, thu mua máy móc cũ, hàng tồn kho… trên toàn quốc. Website https://phelieuquangdat.com/ , Địa chỉ: 225 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TPHCM. https://canvas.instructure.com/eportfolios/491710/Home/Ph_Liu_Quang_t - 0972 700 828

    Listings from phelieugiacaoquangdat

    Top